Автоматични печати NEW LOGO
pocketstamp30
colop

Автоматични печати- кръгли, овални, квадратни, правоъгълни.

Датници, номератори, комбинирани.

Джобни, химикалка сет.

Гуменото клише за печата се изработва чрез лазерно гравиране, което позволява получаване на много прецизни малки елементи и символи на отпечатъка.

Стандартен срок за изработка - 24 часа

Експресна поръчка - 1 час.

* За изработка на фирмен печат се изисква Съдебно решение или Удостоверение от Агенцията по вписванията!

© Тотем консулт ЕООД  2009